Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Τελευταία Νέα & Ενημερώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 – Προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με το Ν.2643/1998 (Α’220 )

Αθήνα,20 Ιουνίου 2024   Σε συνέχεια της από 13-05-2024 Ανακοίνωσης καλούνται οι υποψήφιοι/ες  μετά από αναβολή της Προκήρυξης 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ  καθώς και (28) υποψήφιοι προστατευόμενων ατόμων του ν.2643/1998, να παρουσιαστούν ενώπιον της Υγειονομικής , Αθλητικής και Ψυχοτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά τις ώρες και ημέρες που ορίζονται στην αριθ.16763/17-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ81Υ46ΜΤΛΒ-ΦΞ4)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 807/28-5-2024 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183). Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 690Υ46ΜΤΛΒ-ΝΑΑ) και αναρτάται στον διαδικτυακό κόμβο opengov.gr, στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π.,

Διαβάστε Περισσότερα

Ξεκίνησε το πρόγραμμα “Social Farming 360ο” με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, με γνώμονα την ενίσχυση της μετά-σωφρονιστικής πολιτικής και μέριμνας, συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και υποστηρίζει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Social Farming 360ο”, το οποίο πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του Citi Foundation και τη συμμετοχή της ActionAid και της Πύλης Ελευθερίας. Στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε Περισσότερα

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλου

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20/5/2024, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κα. Δήμητρα Λυγούρα, με σκοπό την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ο κ. Υφυπουργός και η κα. Γενική, συνομίλησαν αρχικά με τον Διευθυντή του Καταστήματος, για

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 – Προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με το Ν.2643/1998 (Α’220 )

Α. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης και μετά τη χορηγηθείσα από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναβολής σε οκτώ (8)

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για τη ”Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού” (Α’ Φάση )

Παρατείνεται η Υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για τη ”Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού” (Α’ Φάση ), μέχρι την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 (Ώρα Ελλάδος).» Η έως άνω αντικατάσταση αφορά σε όλα τα σημεία της  Πρόσκλησης στα οποία γίνεται σχετική αναφορά. Δείτε την Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για τη ”Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού” (Α’ Φάση )

Διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για το έργο “Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλου με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)” . Το Έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα

Διαβάστε Περισσότερα

Τελετή παράδοσης – παραλαβής Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Μηταράκης: Στόχος μας μια σύγχρονη, ανθρώπινη και αποτελεσματική αστυνομία, απέναντι σε κάθε μορφή εγκλήματος Την καθοριστική συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στις προληπτικές εκκενώσεις περιοχών και στους απεγκλωβισμούς πολιτών και ζώων και στη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και των περιουσιών των κατοίκων πληγέντων περιοχών, από τις πυρκαγιές, επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νότης Μηταράκης,

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 – Προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με το Ν.2643/1998 (Α’220 )

Αθήνα,20 Ιουνίου 2024   Σε συνέχεια της από 13-05-2024 Ανακοίνωσης καλούνται οι υποψήφιοι/ες  μετά από αναβολή της Προκήρυξης 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ  καθώς και (28) υποψήφιοι προστατευόμενων ατόμων του ν.2643/1998, να παρουσιαστούν ενώπιον της Υγειονομικής , Αθλητικής και Ψυχοτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά τις ώρες και ημέρες που ορίζονται στην αριθ.16763/17-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ81Υ46ΜΤΛΒ-ΦΞ4)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 807/28-5-2024 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183). Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 690Υ46ΜΤΛΒ-ΝΑΑ) και αναρτάται στον διαδικτυακό κόμβο opengov.gr, στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π.,

Διαβάστε Περισσότερα

Ξεκίνησε το πρόγραμμα “Social Farming 360ο” με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, με γνώμονα την ενίσχυση της μετά-σωφρονιστικής πολιτικής και μέριμνας, συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και υποστηρίζει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Social Farming 360ο”, το οποίο πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του Citi Foundation και τη συμμετοχή της ActionAid και της Πύλης Ελευθερίας. Στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε Περισσότερα

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλου

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20/5/2024, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κα. Δήμητρα Λυγούρα, με σκοπό την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ο κ. Υφυπουργός και η κα. Γενική, συνομίλησαν αρχικά με τον Διευθυντή του Καταστήματος, για

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 – Προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με το Ν.2643/1998 (Α’220 )

Α. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης και μετά τη χορηγηθείσα από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναβολής σε οκτώ (8)

Διαβάστε Περισσότερα

Χρήσιμες Ιστοσελίδες