Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για δημοσιεύματα που αφορούν τον κρατούμενο Ηλία Κασιδιάρη

Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Ανακοινώσεις

Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για δημοσιεύματα που αφορούν τον κρατούμενο Ηλία Κασιδιάρη

Σχετικά με δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αφορούν τις διαδικτυακές επικοινωνίες του έγκλειστου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, Κασιδιάρη Ηλία, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δηλώνει κατηγορηματικά ότι αναφέρονται σε ψευδή περιστατικά, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση και την

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών (Προκήρυξη 9Κ/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα,13 Οκτωβρίου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021) Σε συνέχεια της από 19-09-2022 Ανακοίνωσης καλούνται οι υποψήφιοι για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη

Διαβάστε Περισσότερα

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- Tροποποιήσεις στον ν. 2776/1999

Τίθεται από σήμερα 24.09.2022 και ώρα 17:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 ». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των

Διαβάστε Περισσότερα

Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για δημοσιεύματα που αφορούν τον κρατούμενο Ηλία Κασιδιάρη

Σχετικά με δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αφορούν τις διαδικτυακές επικοινωνίες του έγκλειστου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, Κασιδιάρη Ηλία, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δηλώνει κατηγορηματικά ότι αναφέρονται σε ψευδή περιστατικά, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση και την

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών (Προκήρυξη 9Κ/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα,13 Οκτωβρίου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021) Σε συνέχεια της από 19-09-2022 Ανακοίνωσης καλούνται οι υποψήφιοι για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη

Διαβάστε Περισσότερα

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- Tροποποιήσεις στον ν. 2776/1999

Τίθεται από σήμερα 24.09.2022 και ώρα 17:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 ». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των

Διαβάστε Περισσότερα