Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα

Εξυπηρέτηση Πολιτών

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 6988240241
Email: [email protected]
Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εχεμύθεια και να αποτρέψουμε την παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους από τρίτους.