Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Παράταση Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για τη ”Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού” (Α’ Φάση )

Παρατείνεται η Υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για τη ”Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού” (Α’ Φάση ), μέχρι την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 (Ώρα Ελλάδος)

Η έως άνω αντικατάσταση αφορά σε όλα τα σημεία της  Πρόσκλησης στα οποία γίνεται σχετική αναφορά.

Δείτε την Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλων
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε την παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος