Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Παρουσίαση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα – τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999» από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, παρουσίασε σήμερα Τετάρτη, 12/10/2022, στα μέλη της Επιτροπής τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα – τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999».

Ειδικότερα, έγινε συζήτηση επί του σχεδίου νόμου, πού είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι συμμετέχοντες Βουλευτές εκδήλωσαν παρατηρήσεις και σχόλια, σχετικά με την τροποποίηση του Σωφρονιστικού Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής και τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, το εν λόγω πόνημα διακατέχεται από ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, απομακρύνεται από οποιεσδήποτε τιμωρητικές κατευθύνσεις και συμμορφώνεται ολοένα και περισσότερο με τα ευρωπαϊκά και διεθνή μέτρα και σταθμά.

Ειδική μνεία έγινε σε ρυθμίσεις όπως, η θέσπιση του ένδικου μέσου (άρθρο 6), η ρύθμιση του άρθρου 12, σχετικά με τον διαχωρισμό των κρατουμένων ανά κατηγορία, ο επαναπροσδιορισμός του κατώτατου ορίου ηλικίας των νεαρών κρατουμένων από το 13ο στο 15ο έτος, ο διαχωρισμός των σωφρονιστικών καταστημάτων, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των αδικημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ασφάλεια των κρατουμένων αλλά και των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης, καθώς και η πρόβλεψη εγκαθίδρυσης οδοντιατρικών τμημάτων, βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας. Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί και η πρόβλεψη δημιουργίας ψυχιατρικής κλινικής για τις γυναίκες κρατούμενες, έτσι ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες κρατουμένων, ειδικότερα όσον αφορά την ενίσχυση της ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκαν αλλαγές που αφορούν την επέκταση της ηλεκτρονικής επιτήρησης έως το τέλος του τρέχοντος έτους, την προσπάθεια ένταξης τηλεματικής σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης για λόγους ιατρικούς, νομικούς, επισκεπτηρίων ή μεταγωγών, καθώς και την δυνατότητα συμμετοχής των κρατουμένων, μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την διάρκεια της εξέτασης αιτήματός τους από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών.

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για την πρόσκληση, για τον υψηλού επιπέδου διάλογο με τους Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής, καθώς και για τις υποδείξεις και προτάσεις τους, προκειμένου να βελτιωθεί ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας πριν την ψήφισή του. Δεσμεύτηκε πως όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που ακούστηκαν θα ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε στο νομοθέτημα να τονίζεται ο σωφρονιστικός του χαρακτήρας και η εναρμόνισή του με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα.