Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του έτους 2023 της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, παρουσίασε την Τετάρτη, 21/12/2022, στα μέλη της Επιτροπής το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2023 της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Ο Γενικός Γραμματέας, παρουσίασε, όπως είχε δεσμευθεί σχετικά, τις βασικές προβλέψεις του σχεδίου για το 2023, με προτεραιότητα την εφαρμογή των ειδικότερων ρυθμίσεων που απορρέουν από το νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, ο οποίος στοχεύει στην εναρμόνιση με τις προβλέψεις της διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και με τους κανόνες και οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT). Αποτελεί βασική αρχή του ιδίου και των στελεχών της Γ.Γ.Α.Π. η τελική μορφή του Στρατηγικού Σχεδιασμού των δράσεων για την εφαρμογή της σωφρονιστικής πολιτικής να είναι προϊόν πολιτικής συναίνεσης και όσο το δυνατόν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής.

Οι κύριες δράσεις πού θα ληφθούν το επόμενο έτος βασίζονται στο τρίπτυχο Ασφάλεια – Υγεία – Εκπαίδευση, για υπαλλήλους και κρατουμένους, με σκοπό τον επιτυχή σωφρονισμό όσων εκτίουν ποινές φυλάκισης και την ομαλή τους επανένταξη στην κοινωνία. Παράλληλα, θα προχωρήσουν με εντατικούς ρυθμούς όσα έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί (νέα Σωφρονιστικά Καταστήματα, αναβαθμίσεις υφισταμένων υποδομών, αύξηση αγροτικής παραγωγής, αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού των σωφρονιστικών καταστημάτων και των υπηρετούντων σε αυτά, εκπαίδευση κρατουμένων και προσωπικού, κλπ.).

Επίσης, στον σχεδιασμό του 2023 προτεραιότητα έχει η ισχύς του νέου κανονισμού λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, όπου έχει προβλεφθεί η δημιουργία σχετικού με τα θέματα ανηλίκων Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και Διαχείρισης Ζητημάτων Ανηλίκων και Νέων», το οποίο πρόκειται να στελεχωθεί με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Μετά την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, ακολούθησε διαλογική συζήτηση με Βουλευτές όλων των κομμάτων και υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι επισημάνσεις, αλλά και οι εκθέσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, Ανεξάρτητων Αρχών, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, και έγκριτων επιστημονικών φορέων, προκειμένου το τελικό σχέδιο να αποτελέσει πραγματικά κείμενο με υπερκομματικό χαρακτήρα.

 

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής για την πρόσκληση, για τον διάλογο, καθώς και για τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τους.