Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αντιπροσωπεία της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Την Παρασκευή 11/11/2022, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, δέχτηκαν επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, κ. Alan Mitchell, και μελών της Επιτροπής. Της προγραμματισμένης συνάντησης προηγήθηκε επίσκεψη της Επιτροπής στα Σωφρονιστικά Καταστήματα του συγκροτήματος Κορυδαλλού, όπου εξετάστηκαν ενδελεχώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους κρατουμένους και το επίπεδο διαβίωσης τους.

Στην συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση σε θέματα πού αφορούν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων της Ελλάδας, το νέο μνημόνιο συνεργασίας που αναμένεται να υπογραφεί ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και το Υπουργείο Υγείας, ώστε να επιλύσει χρόνια προβλήματα μη επαρκούς στελέχωσης του επιστημονικού προσωπικού, καθώς και οι εκσυγχρονιστικές καινοτομίες του ανανεωμένου Σωφρονιστικού Κώδικα, που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή, ιδιαίτερα όσον αφορά ζητήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η συνάντηση έληξε με την δέσμευση της ελληνικής πλευράς προς την Επιτροπή για την προσήλωσή της στον κοινό τους στόχο για αδιάκοπη δράση, με κατεύθυνση την προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για συνεχείς αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που θα επιφέρουν βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, σύμφωνα πάντα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.