Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και αντιπροσωπείες των δύο πλευρών

Σήμερα, Πέμπτη 3/11/2022, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, και υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Διευθυντή, κ. Christophe Poirel, και στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να συζητηθούν οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τον Σωφρονιστικό Κώδικα, καθώς και για τις καινοτομίες που έχουν λάβει χώρα ώστε να διορθώσουν προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τα προηγούμενα έτη.

Για ζητήματα όπως ο υπερπληθυσμός, οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και η έλλειψη παροχής ένδικου βοηθήματος έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στον ανανεωμένο Σωφρονιστικό Κώδικα, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη και υιοθετώντας τις επισημάνσεις των έως τώρα εκθέσεων της Επιτροπής.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε πως ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της νομολογίας του ΕΔΔΑ και επιλύει χρόνια προβλήματα που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στη ρίζα τους, προβλέποντας μεταξύ άλλων:

  • Την απαγόρευση κάθε δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των κρατουμένων, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία των ευάλωτων κρατουμένων
  • Την ισότητα στα δικαιώματα και στον τρόπο διαβίωσης των κρατουμένων εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων
  • Την προστασία της ανηλικότητας και της μητρότητας των κρατουμένων γυναικών
  • Την επικοινωνία των κρατουμένων με το κοινωνικό τους περιβάλλον με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
  • Τον διαχωρισμό των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των αδικημάτων
  • Την αναβάθμιση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης και διατροφής των κρατουμένων
  • Τον εξορθολογισμό των προϋποθέσεων χορήγησης τακτικών, εκπαιδευτικών και έκτακτων αδειών
  • Την κοινωνική επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφυλακισθέντων και την λήψη ειδικής μέριμνας για τους νεαρούς κρατούμενους.

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στα σωφρονιστικά καταστήματα, στις οποίες δόθηκαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Επίσης αναλύθηκε εκτενώς το πρόγραμμα ανέγερσης και λειτουργίας των νέων σωφρονιστικών καταστημάτων αλλά και οι διαδικασίες στελέχωσης και ενίσχυσης του προσωπικού των καταστημάτων (π.χ. προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ).

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, δια του κ. Poirel,   εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια, ιδιαίτερα για την νέα διάταξη που προβλέπει το ειδικό ένδικο βοήθημα στον Σωφρονιστικό Κώδικα, καθώς και την εν γένει ικανοποίησή της για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση προς την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που αφορούν το σωφρονιστικό σύστημα.

Η συνάντηση έληξε με τις ευχαριστίες του Γενικού Γραμματέα προς τον κ. Poirel και τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπεριστατωμένη συζήτηση αλλά και για την αγαστή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Συμβουλίου της Ευρώπης.