Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Συνάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής με το νέο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών

Την Τετάρτη 03/05/2023, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριος Οικονόμου, και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, πραγματοποίησαν συνάντηση με τα νεοδιορισθέντα μέλη του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.), στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη χαιρέτησε και ευχαρίστησε τα μέλη για την αποδοχή του διορισμού τους και τόνισε την σημασία του θεσμού αυτού για την σωφρονιστική πολιτική της χώρας αλλά και για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι έχει δοθεί η τελική έγκριση για την ένταξη του έργου της ανέγερσης του νέου σωφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλλού στα προγράμματα Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, αναφέρθηκε στη σημαντική νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση των παραρτημάτων της «Επανόδου» στις περιφέρειες, με στόχο την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων στις περιφέρειες σχετικά με την επανένταξη των κρατουμένων. 

Στην συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής απηύθυνε χαιρετισμό, καλωσορίζοντας τα νέα μέλη του Συμβουλίου και έθεσε τις προτεραιότητες για την από τούδε και στο εξής συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με το Κ.Ε.Σ.Φ., τονίζοντας την σημασία της επιστημονικής και επιτόπιας έρευνας, εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, την δημιουργία νέων Κανονισμών Λειτουργίας για τα Ειδικά Σωφρονιστικά Καταστήματα, την επισκόπηση και ανανέωση των υφιστάμενων κειμένων, την στενή παρακολούθηση των εκθέσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων και Κακομεταχείρισης (CPT), του ΟΗΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και την συνδρομή του Κ.Ε.Σ.Φ. στις διαδικασίες επίτευξης ευνοϊκότερων συνθηκών, τόσο για το βιοτικό επίπεδο των κρατουμένων, όσο και του προσωπικού των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Τέλος, και οι δύο ευχήθηκαν καλή αρχή στα νέα μέλη, αλλά και καλή συνέχεια και ευόδωση των εργασιών σε όλο το Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας πώς η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και το Κ.Ε.Σ.Φ. διατηρούν σταθερή επιστημονική συνεργασία σε όλα τα θέματα που άπτονται της σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας.