Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Ξεκίνησε το πρόγραμμα “Social Farming 360ο” με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, με γνώμονα την ενίσχυση της μετά-σωφρονιστικής πολιτικής και μέριμνας, συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και υποστηρίζει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Social Farming 360ο”, το οποίο πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του Citi Foundation και τη συμμετοχή της ActionAid και της Πύλης Ελευθερίας. Στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατούμενων στον αγροδιατροφικό κλάδο, και η καλλιέργεια οριζόντιων δεξιοτήτων.

Το “Social Farming 360ο” επικεντρώνεται στην παραγωγή ποιοτικών βιολογικών τροφίμων κοινωνικής γεωργίας, την υποστήριξη του γεωτεχνικού προσωπικού των σωφρονιστικών καταστημάτων και την κατάρτιση των κρατουμένων, ώστε οι τελευταίοι να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Για τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής η ανάπτυξη επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων, και η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση των κρατούμενων αποτελούν το κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητάς τους και το απαραίτητο εφόδιο για την επιτυχή επανένταξή τους στην κοινωνία και τους θεσμούς της. Η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα λειτουργεί ουσιαστικά στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τρίτους, και στην αντίληψη της τήρησης κανόνων και νόμων για την επίτευξη της αρμονικής συμβίωσης. Επίσης, τους δίνει τη ευκαιρία να αναπτύσσουν ικανότητες και να αποκτούν νέες εμπειρίες και δεξιότητες, που μπορούν να αξιοποιούν για την ομαλή επανένταξη και την ανάκτηση της αυτονομίας τους.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος “Social Farming 360ο” με τη διάθεση τεσσάρων αγροτικών σωφρονιστικών καταστημάτων (Αγιά Χανίων, Τίρυνθα Αργολίδος, Κασσαβέτεια Βόλου και Κασσάνδρα Χαλκιδικής) και δύο ειδικών κέντρων κράτησης (Κατάστημα Κράτησης Γυναικών και Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών), παράλληλα με τη συμμετοχή κρατούμενων και σωφρονιστικών υπαλλήλων ως εκπαιδευόμενων.

Η υποστήριξη του προγράμματος “Social Farming 360ο” αποτελεί μέρος αντίστοιχων πολιτικών πρωτοβουλιών με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας που δίνει ευκαιρίες επανένταξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι και οι κρατούμενοι.

Περισσότερες πληροφορίες για το “Social Farming 360ο” και τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου.