Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Την Τετάρτη 30/11/2022, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, και ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Κίντζιος, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το αντικείμενο συνεργασίας είναι η μεταφορά γεωτεχνικής γνώσης στα Αγροτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, καθώς και η εκπαίδευση και πιστοποίηση των κρατουμένων που εργάζονται σε αυτά.

Κύριοι σκοποί του είναι:

  • Η εκπόνηση μελέτης ορθολογικής διαχείρισης του αγροτικού και ζωικού κεφαλαίου των Αγροτικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων,
  • η εγκαθίδρυση διαρκούς διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, ο οποίος θα επιτρέψει την ευχερή και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές γεωτεχνικού χαρακτήρα επί ζητημάτων αγροτικών καλλιεργειών,
  • η εξασφάλιση ευχερούς πρόσβασης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής σε έντυπο υλικό, σε εξειδικευμένο software γεωτεχνικού χαρακτήρα αλλά και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου,
  • η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στην γνωστική δυναμική των κρατουμένων, προσανατολισμένων στον εφοδιασμό τους με αγροτικές δεξιότητες με σχετική πιστοποίηση,
  • η δυνατότητα εκπόνησης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μελετών στα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης.

Το εν λόγω μνημόνιο αποτελεί καινοτομία, καθώς δεν έχει υπογραφεί ανάλογο μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και Ελληνικού Πανεπιστημίου. Με το πέρας των υπογραφών, τα δύο μέρη συμφώνησαν από κοινού για την σύσφιξη των σχέσεων με προπαρασκευαστική ομάδα εργασίας, η οποία θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στα Αγροτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, ώστε να καταγραφούν οι άμεσες ανάγκες και να καθοριστούν τα πρώτα βήματα υλοποίησης του μνημονίου.